Klubikoodeks lapsevanemale

  • Pean meeles, et Lapsed mängivad jäähokit, sest see on LÕBUS
  • Aplodeerin pingutustele ja heale sooritusele samamoodi kui edule.
  • Austan alati kohtunike otsuseid
  • Püsin publiku alal ja ei õpeta sealt mängijaid.
  • Lasen teha treeneril oma tööd ega aja mängijaid oma juhistega segadusse
  • Julgustan mängijaid austama vastaseid ja kohtunike otsuseid
  • Väldin eksimuste kritiseerimist
  • Ei kasuta ega tolereeri solvavat kõnepruuki
  • Ei tarvita lastemängudele kaasa elades alkoholi.