Liikmemaks

HC Viking hokiklubi liikmemaks on gruppide kaupa erinev (sõltub treeningute arvust nädalas):

  • 3x nädalas 60 eur kuus
  • 5x nädalas 100 eur kuus
  • 6x nädalas 120 eur kuus

Liikmemaks tuleb tasuda 10 kuud septembrist juulini klubi arveldusarvele jooksva kuu 10. kuupäevaks.

Liikmemaksu tasumine toimub arve alusel

NB! Lapsevanemal on võimalik taotleda klubi liikmemaksu soodustust või vabastust ka teistel põhjustel saates vabas vormis avalduse aadressile info@hcviking.ee

Klubimaksu suurus ei sõltu lapse trenniskäimiste arvust.

Õpilase esindajal, kes on liitunud VEMI-infosüsteemiga ning on tasunud HC Vikingu poolt esitatud arved, on võimalik makstud õppetasu maha arvata oma maksustatavast tulust (vt Tulumaksuseadus §26). Tulumaksusoodustust saab kasutada isik, kes tasub esitatud arved (teostab pangast raha ülekande ja märgib tasumisel ära ka kohustusliku viitenumbri).